Pomiary elektryczne i odbiory

Posiadamy odpowiednie uprawnienia do prowadzenia profesjonalnych pomiarów okresowych oraz odbiorów elektrycznych po wykonaniu lub modernizacji instalacji elektrycznych. Po wykonaniu usługi wystawiamy stosowny protokół odbioru. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.