Pomiary rezystancji uziemień

Urządzenie do pomiarów rezystencjiPomiarów rezystancji uziemień dokonuje się w celu określenia największej spodziewanej wartości uziemienia. Dzięki temu można sprawdzić czy warunki ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przeciwprzepięciowej zostały spełnione i są zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi.