Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiary w białym kaskuPomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonuje się w celu sprawdzenia czy osobom przebywającym w pomieszczeniu nie grozi porażenie prądem, spowodowane dotknięciem metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem, np. w skutek awarii czy uszkodzenia izolacji instalacji elektrycznej.