Pomiary rezystancji izolacji instalacji

Pomiar rezystencjiPomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej to rutynowy test mający na celu zbadanie, czy izolacja zastosowana w instalacji elektrycznej odpowiednio spełnia swoją funkcję ochronną. Zastosowanie środka ochronnego w postaci odpowiedniej izolacji instalacji ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.