Badanie ciągłości połączeń ochronnych

Połączenie ochronneWykonujemy pomiary związane z badaniem ciągłości połączeń ochronnych. Czynności te pozwalają na sprawdzenie, czy zachowana jest ciągłość w obwodach instalacji elektrycznej, a co za tym idzie, czy funkcjonuje ona poprawnie oraz, czy ochrona przed porażeniem jest prawidłowa.